Skupština HSD 2018

 

U Zagrebu, 06. veljače 2018.

 

 

 

Prof. dr. sc. Hrvoje Jurić

specijalist pedodoncije

Predsjednik HSD/HLZ

Tajnik HDDPS/HLZ

Predstojnik Zavoda za dječju dentalnu medicinu

Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

 

Sukladno Pravilniku o radu Hrvatskog stomatološkog društva HLZ-a sazivam:

                         

REDOVITU SKUPŠTINU HRVATSKOG STOMATOLOŠKOG DRUŠTVA HLZ-a

 

 

            Skupština će se održati dana 28. 02. 2018., u prostorijama Hrvatskog liječničkog doma, Zagreb, Šubićeva 9, Mala dvorana A, s početkom u 19 h i uz sljedeći dnevni red:

 

 

1. Otvaranje te izbor radnih tijela skupštine

2. Izvješće predsjednika HSD/HLZ-a o radu u 2017. godini

3. Izvješće o financijskom poslovanju HSD/HLZ-a u 2017. godini,

4. Rasprava o podnesenim izvješćima,

5. Plan rada u 2018. godini (stručni skupovi, Svjetski dan oralnog zdravlja - WOHD)

6. Izrada smjernica stručnih društava

7. Suradnja s institucijama upravljanja i odlučivanja u dentalnoj medicini (ERO, FDI)

8. Različito

 


                                                                              Predsjednik HSD/HLZ

 

                                                                               Prof. dr. sc. Hrvoje Jurić, dr. med. dent. 

 

Hrvatsko stomatološko društvo HLZ-a, 10000 ZAGREB, ŠUBIĆEVA 9, tel.: 01/46 93 300