MEĐUNARODNA SURADNJA HRVATSKOG STOMATOLOŠKOG DRUŠTVA HLZ-a

 

Osim međunarodne suradnje Hrvatskog stomatološkog društva HLZ-a pri organiziranju te provođenju znanstvenih i stručnih skupova te drugih oblika trajne edukacije, važan segment međunarodnog djelovanja odnosi se i na aktivnost te suradnju Društva unutar Svjetske stomatološke federacije (FDI) i Europske regionalne organizacije FDI-ja.

Početak međunarodne povezanosti hrvatskih stomatologa s FDI-jem (FDI World Dental Federation) seže već u prvu polovicu 20. stoljeća. Tu treba imati na umu činjenicu kako je akademik Ivo Čupar još 1939. i 1940. godine, nešto kasnije začetnik i jedan od prvih nastavnika studija stomatologije u Hrvatskoj (1948.), u to doba bio predsjednik i predstavnik Hrvatskoga stomatološkog društva u Savezu stomatoloških društava Kraljevine Jugoslavije, a ujedno je predstavljao taj Savez u upravnim tijelima FDI-ja.

U novo se doba prvi pokušaj uključivanja Hrvatskoga stomatološkog društva u FDI dogodio za mandata predsjednice prof. dr. sc. Ane Arambašin-Cekić (1986.-1992.) dok Republika Hrvatska još nije bila međunarodno priznata. Međunarodna aktivnost Društva, u formalnom i sadržajnom smislu, mogla se dalje razvijati tek nakon osamostaljenja zemlje (1991.) i njenog međunarodnog priznanja (1992.), što je bio preduvjet da Hrvatsko stomatološko društvo HLZ-a preda potpuno dokumentiranu molbu za učlanjenje u FDI i ERO FDI-ja. U tom su smislu obavljene i opsežne konzultacije s tadašnjim predsjednikom ERO FDI-ja, dr. Adolfom Schneiderom iz Njemačke (1992.-1998.) tijekom međunarodnog skupa u Portorožu u svibnju 1992. Iste godine, u rujnu na kongresu FDI-ja u Berlinu, Društvo je primljeno u redovito članstvo Svjetske stomatološke federacije (FDI World Dental Federation) i Europske regionalne organizacije FDI-ja (ERO FDI-ja) za mandata predsjednika Društva prof. dr. sc. Vjekoslava Jerolimova (1992.-1998.; 2007.- danas), kasnijeg dekana Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1995.-1999.). U tim je nastojanjima Društvo tada imalo i veliku potporu Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu tijekom mandata dekana prof. dr. sc. Gorana Kneževića (1990.-1995.), kasnijeg predsjednika Društva (1998.-2007.).

Od toga trenutka - od 1992. do danas, predstavnici Društva sudjeluju u radu skupštine na godišnjim kongresima FDI-a i na godišnjim plenarnim sjednicama ERO FDI-ja, zatim u radu važnih odbora i radnih skupina ERO FDI-ja te drugim aktivnostima u tome okruženju. Među ostalim, prof. dr. sc. V. Jerolimov,  tadašnji predsjednik HSD-HLZ-a, bio je 1994. godine član Međunarodnog ocjenjivačkog odbora za dodjelu nagrade za najbolji znanstveni rad u toj godini u Europi pod nazivom European Dental Research Award, podijeljenu iste godine u Budimpešti na Godišnjoj plenarnoj sjednici Europske regionalne organizacije FDI-ja.

Zahvaljujući višegodišnjim nastojanjima Hrvatskog stomatološkog društva HLZ-a, zajedno s tadašnjom Hrvatskom stomatološkom komorom kada je njezin predsjednik bio dr. Željko Zubović (1995.-2006.), Društvo 2001. godine organizira Godišnju plenarnu sjednicu Europske regionalne organizacije FDI-a u Dubrovniku, za mandata predsjednika ERO FDI-ja Petera Müller-Boschunga iz Švicarske (1998.-2001.). Gosti su te Godišnje plenarne sjednice ERO FDI-ja bili tadašnji predsjednik FDI-ja dr. Arumugam Ratnanesan iz Malezije (2001.-2003.), bivši predsjednik FDI-ja dr. Heinz Erni iz Švicarske (1995.-1997.), kasnija predsjednica FDI-ja dr. Michèle Aerden iz  Belgije (2005.-2007.) i današnji  predsjednik FDI-ja dr. Orlando Monteiro da Silva iz Portugala (2011.-2013.).

Nadalje, Hrvatsko stomatološko društvo HLZ-a kandidiralo se 2008. godine i za organizaciju kongresa FDI-ja u Zagrebu, predviđenog za 2011. godinu. U tu je svrhu u Zagrebu održan sastanak s tadašnjim izvršnim direktorom te organizacije dr. Johannom Barnardom iz Južnoafričke Republike i direktorom kongresnog odjela FDI-ja gospodinom Paulom Wilsonom iz Velike Britanije. Iako su u Upravi FDI-ja vrlo pozitivno ocijenili naš opsežni elaborat organiziranja potencijalnog kongresa, od skupa smo morali odustati zbog nedostatnih smještajnih kapaciteta.

Godine 2009. Društvo organizira u Zagrebu vrlo uspješan sastanak predstavnika 11 stomatoloških društava iz 9 zemalja članica FDI-ja, sudionica projekta FDI-ja o preventivi i promociji oralnog zdravlja pod nazivom Live, Learn and Laugh. U tome projektu naše Društvo sudjeluje od samog početka (Montreal, 2005.), a sada je uključeno i u drugu fazu projekta (Salvador da Bahia, 2010.). U projektu sudjeluju nacionalna stomatološka društva iz 38 zemalja svijeta, a voditeljica dijela LLL-projekta za Hrvatsku je mr. sc. Vesna Barac-Furtinger, dr. med. dent., tajnica Društva.

Neki članovi Društva preuzimaju i istaknute dužnosti u FDI-ju i ERO FDI-ju, pa tako mr. sc. V. Barac-Furtinger postaje članica (2005.-2007.), a zatim voditeljica radne skupine Žene u stomatologiji ERO FDI-ja (2007.- danas) te članica radne skupine Slobodna stomatološka profesija ERO FDI-ja (2007.- danas). Članica je rukovodstva (2005.-2006.), a potom potpredsjednica sekcije FDI-ja Žene u svjetskoj stomatologiji (2006.- danas). S tom je tematikom bila i pozvana predavačica na 3. Weimarskom forumu za žene u stomatologiji (Weimar, 2011.). Prof. dr. sc. V. Jerolimov je bio član Odbora za ekvivalenciju diploma ERO FDI-a (1995.-2002.), a sada je tajnik Odbora za edukaciju ERO FDI-ja (2007.– danas) i osoba za vezu (Liaison Officer) radne skupine Međuodnos stomatologa praktičara i sveučilišta zemalja ERO FDI-a (2010.- danas). Od 2007. godine također sudjeluje u provedbi dvaju projekata iz toga djelokruga, o kojoj tematici ima i pozvano predavanje na sjednici ERO FDI-ja na kongresu FDI-ja u Stockholmu 2008. godine.

Treba posebno istaknuti da su neki ugledni članovi našega Društva bili pozvani predavači na kongresima FDI-ja: prof. dr. sc. Hrvoje Brkić (New Delhi, 2004.), prof. dr. sc. Ivana Miletić (Dubai, 2007.) i prof. dr. sc. Melita Valentić-Peruzović (Singapur, 2009.). Pozvana predavačica na FDI-jevu kongresu bila je i istaknuta članica HSD-HLZ-a te tajnica Društva  mr. sc. V. Barac-Furtinger (Hong Kong, 2012.). Prof. dr. sc. V. Jerolimov bio je pozvani voditelj Simpozija stomatološke protetike na 3. Paneuropskom stomatološkom kongresu koji je organizirao ERO FDI (Kijev, 2009.).

 

Izvadak iz preglednog rada:

Jerolimov V. Povezanost Hrvatskog stomatološkog društva HLZ-a i Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu tijekom povijesti. Acta Stomatol Croat. 2012;46(3):184-94.

 

Hrvatsko stomatološko društvo HLZ-a, 10000 ZAGREB, ŠUBIĆEVA 9, tel.: 01/46 93 300